BIO ali EKO izdelki

Oznake bio, eko ali organic imajo enak pomen in se nanašajo na ekološko pridelavo skladno z evropskimi predpisi, ki urejajo področje ekološkega pridelave, predelave, kmetovanja. Izdelke lahko eko ali bio označi samo tisti pridelovalec, ki je vključen v kontrolo in certifikacijo ekološke pridelave pri kateri izmed kontrolnih organizacij, ki je akreditirana po mednarodnem standardu, npr. IKC-Inštitut za kontrolo in certifikacijo UM oz. šifra SI-EKO-002. Oznaka eko/bio se tako lahko uporablja samo za proizvode, ki imajo več kot 95 odstotkov sestavin kontroliranega ekološkega porekla, pri katerih uporaba gensko spremenjenih organizmov ni dovoljena, pridelani so brez umetnih gnojil in škropiv in podobno. Kakovost naših izdelkov je za nas na prvem mestu. Sojo, kot glavno surovino, kupujemo od dolgoletnega preverjenega evropskega dobavitelja, ki jamči za kvaliteto z ustreznimi certifikati. Ekološka hrana ima zagotovo manj ostankov pesticidov in aditivov, ni gensko spremenjenih komponent in nenazadnje ima običajno tudi več bioaktivnih, zdravju koristnih snovi, ker je bila pridelana ob manjši ponudbi dušika in ima zato več suhe snovi in manj vode. Zato je v nekaterih primerih tudi okusnejša, ker je vsebnost sladkorjev na enoto običajno večja.